Coalitie van CDA, ChristenUnie, PvdA

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 19 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen. 100%
Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden. 100%
Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. 100%
De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen. 100%
Er moet minder geld naar de publieke omroep. 100%
De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent. 100%
Asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning moeten eerst inburgeren voordat zij een huurwoning krijgen. 100%
De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. 100%
Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt. 100%
In plaats van commerciële zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen. 100%
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen. 100%
Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. 100%
De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. 67%
Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum. 67%
Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden. 67%
Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen. 67%
Huishoudens met twee partners waarvan er één werkt, moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners. 67%
Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen vmbo, havo of vwo. 67%
Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 67%
In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. 67%
Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen. 67%
Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. 67%
In plaats van de belasting op autobezit moet er voor automobilisten een belasting komen per gereden kilometer. 67%
Er moeten geen nieuwe beperkingen komen op de activiteiten van boerenbedrijven. 67%
Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. 67%
Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken. 67%
Mensen die hun leven voltooid vinden, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. 67%
Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. 67%
Gemiddeld: 82%

Uitspraken en uitsluitingen

Er zijn deze verkiezingen nog geen uitspraken gedaan.