Coalitie van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 45 zetels in de eerste kamer: een meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 100%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 100%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 67%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 67%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 67%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 67%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 33%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 33%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 33%
Er moet een Europees leger komen. 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 0%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 0%
Gemiddeld: 52%

Uitspraken

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Het CDA sluit een coalitie met de socialistische SP niet uit. Een coalitie zoals met de SP "biedt perspectief".

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

Ik tel meer ruimte voor een centrum-links dan voor een rechts kabinet. Een belangrijke taak voor een volgend kabinet is om de verbondenheid en gemeenschapszin in onze samenleving terug te brengen. Daarom ben ik voorstander van centrum-links kabinet met het CDA.