Coalitie van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 34 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen. 100%
Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden. 100%
Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. 100%
De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen. 100%
Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen vmbo, havo of vwo. 100%
Er moet minder geld naar de publieke omroep. 100%
Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. 100%
De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. 67%
Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden. 67%
Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen. 67%
Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 67%
De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. 67%
Er moeten geen nieuwe beperkingen komen op de activiteiten van boerenbedrijven. 67%
Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. 67%
Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen. 67%
Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum. 33%
Huishoudens met twee partners waarvan er één werkt, moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners. 33%
De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent. 33%
Asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning moeten eerst inburgeren voordat zij een huurwoning krijgen. 33%
In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. 33%
Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen. 33%
Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. 33%
In plaats van de belasting op autobezit moet er voor automobilisten een belasting komen per gereden kilometer. 33%
Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken. 33%
In plaats van commerciële zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen. 33%
Mensen die hun leven voltooid vinden, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. 33%
Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. 33%
Gemiddeld: 62%

Uitspraken en uitsluitingen

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.

Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.

Tijdens de vorige verkiezingen

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Het CDA sluit een coalitie met de socialistische SP niet uit. Een coalitie zoals met de SP "biedt perspectief".

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

Ik tel meer ruimte voor een centrum-links dan voor een rechts kabinet. Een belangrijke taak voor een volgend kabinet is om de verbondenheid en gemeenschapszin in onze samenleving terug te brengen. Daarom ben ik voorstander van centrum-links kabinet met het CDA.