Coalitie van CDA, D66, Partij voor de Dieren, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 24 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 100%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 67%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 67%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 67%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 67%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 67%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 67%
Er moet een Europees leger komen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 33%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 33%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 33%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 33%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 33%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 33%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 33%
Gemiddeld: 54%

Uitspraken en uitsluitingen

Er zijn deze verkiezingen nog geen uitspraken gedaan.

Tijdens de vorige verkiezingen

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.