Coalitie van CDA, DENK, GroenLinks, PvdA, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 30 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 100%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 67%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 67%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 33%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 33%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 33%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 33%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 33%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 33%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 33%
Er moet een Europees leger komen. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 33%
Gemiddeld: 50%

Uitspraken en uitsluitingen

Ik tel meer ruimte voor een centrum-links dan voor een rechts kabinet. Een belangrijke taak voor een volgend kabinet is om de verbondenheid en gemeenschapszin in onze samenleving terug te brengen. Daarom ben ik voorstander van centrum-links kabinet met het CDA.

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Tijdens de vorige verkiezingen

Zolang de VVD hun standpunt over onder meer een verbod voor dames met een hoofddoek bij de politie niet veranderd, ziet huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer van Denk Stephan van Baarle geen mogelijkheid om samen te werken in een coalitie.

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.

Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.