Coalitie van CDA, FvD, PVV, SGP, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 36 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 100%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 100%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 100%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 100%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 100%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 100%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 100%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 100%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 100%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 100%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 100%
Er moet een Europees leger komen. 100%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 67%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 67%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 67%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 67%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 33%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 33%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 33%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 33%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 33%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 33%
Gemiddeld: 70%

Uitspraken

Een coalitie met de VVD onder Mark Rutte ligt niet voor de hand. Dat is de man waar wij al jaren succesvol oppositie tegen voeren.

Zolang Geert Wilders zijn Minder, minder-uitspraak niet terugneemt zal de VVD niet met de PVV regeren. Samenwerking wordt sowieso ingewikkeld, de PVV is heel links.