Coalitie van CDA, GroenLinks, PvdA, PVV, SP

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 32 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 100%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 67%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 67%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Er moet een Europees leger komen. 67%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 33%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 33%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 33%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 33%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 33%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 33%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 33%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 33%
Gemiddeld: 48%

Uitspraken en uitsluitingen

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.

Aankomend CDA-leider Hoekstra vindt het "niet goed voorstelbaar" dat zijn partij na de verkiezingen met de PVV gaat regeren.

Tijdens vorige verkiezingen

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Het CDA sluit een coalitie met de socialistische SP niet uit. Een coalitie zoals met de SP "biedt perspectief".

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

Ik tel meer ruimte voor een centrum-links dan voor een rechts kabinet. Een belangrijke taak voor een volgend kabinet is om de verbondenheid en gemeenschapszin in onze samenleving terug te brengen. Daarom ben ik voorstander van centrum-links kabinet met het CDA.

Een regering vormen zonder de PVV is volgens Buma weliswaar heel ingewikkeld, maar de eerdere samenwerking van het CDA met de PVV was eens maar nooit weer, gaf hij aan.

De PvdA wil dat de VVD en 50Plus zich nadrukkelijk uitspreken tegen coalitievorming met de PVV. De PvdA heeft al gezegd niet met de partij van Geert Wilders te willen regeren. "Wij zullen nooit met de PVV in zee gaan. Nooit."

"Wilders (...) is een geradicaliseerde VVD'er en daar gaan wij dus never nooit mee in zee.", aldus Emile Roemer op het SP congres van 2017.

"Er is een reden waarom we de PVV uitsluiten, waarom we nooit maar dan ook echt nooit een kabinet met de PVV zullen vormen.", aldus Jesse Klaver op een bijeenkomst in Utrecht.