Coalitie van CDA, GroenLinks, PvdA, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 35 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. 100%
De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. 100%
Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum. 67%
Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden. 67%
Huishoudens met twee partners waarvan er één werkt, moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners. 67%
Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen. 67%
Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden. 67%
Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen vmbo, havo of vwo. 67%
Er moet minder geld naar de publieke omroep. 67%
De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent. 67%
Asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning moeten eerst inburgeren voordat zij een huurwoning krijgen. 67%
De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. 67%
In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. 67%
In plaats van de belasting op autobezit moet er voor automobilisten een belasting komen per gereden kilometer. 67%
Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt. 67%
In plaats van commerciële zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen. 67%
Mensen die hun leven voltooid vinden, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. 67%
Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. 67%
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. 67%
Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen. 67%
De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. 33%
Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen. 33%
Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 33%
Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen. 33%
Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. 33%
Er moeten geen nieuwe beperkingen komen op de activiteiten van boerenbedrijven. 33%
Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. 33%
Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken. 33%
Gemiddeld: 62%

Uitspraken en uitsluitingen

Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.

Tijdens de vorige verkiezingen

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

Ik tel meer ruimte voor een centrum-links dan voor een rechts kabinet. Een belangrijke taak voor een volgend kabinet is om de verbondenheid en gemeenschapszin in onze samenleving terug te brengen. Daarom ben ik voorstander van centrum-links kabinet met het CDA.

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.