Coalitie van D66, DENK, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 25 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Leraren op basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als leraren op middelbare scholen. 100%
In plaats van de belasting op autobezit moet er voor automobilisten een belasting komen per gereden kilometer. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden. 67%
Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om door het parlement aangenomen wetten tegen te houden via een referendum. 67%
Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden. 67%
Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen. 67%
Verhoging van de minimumlonen moet niet langer automatisch leiden tot verhoging van de bijstandsuitkeringen. 67%
Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden. 67%
De overheid moet onderwijs in het Nederlands vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen. 67%
Er moet een middenschool komen, zodat leerlingen op latere leeftijd de keuze maken tussen vmbo, havo of vwo. 67%
Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet. 67%
De regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. 67%
In plaats van provincies en gemeenten moet de landelijke overheid weer beslissen waar nieuwe woonwijken worden gebouwd. 67%
Er moeten geen nieuwe beperkingen komen op de activiteiten van boerenbedrijven. 67%
Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen. 67%
Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt. 67%
Mensen die hun leven voltooid vinden, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. 67%
Huishoudens met twee partners waarvan er één werkt, moeten net zoveel belastingvoordeel krijgen als huishoudens met twee werkende partners. 33%
Er moet minder geld naar de publieke omroep. 33%
De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent. 33%
Asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning moeten eerst inburgeren voordat zij een huurwoning krijgen. 33%
Nieuwbouwwijken moeten voor ten minste 40 procent bestaan uit sociale huurwoningen. 33%
Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. 33%
Aankomende jaarwisseling moet het weer toegestaan zijn om siervuurwerk af te steken. 33%
In plaats van commerciële zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen. 33%
Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie. 33%
Organisatoren van evenementen moeten bij de toegang een vaccinatiebewijs kunnen vragen. 33%
Mensen moeten altijd zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. 33%
Gemiddeld: 57%

Uitspraken en uitsluitingen

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.

Tijdens de vorige verkiezingen

Zolang de VVD hun standpunt over onder meer een verbod voor dames met een hoofddoek bij de politie niet veranderd, ziet huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer van Denk Stephan van Baarle geen mogelijkheid om samen te werken in een coalitie.