Coalitie van D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 31 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 100%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 100%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 100%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 67%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 67%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 67%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 67%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 67%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 33%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 33%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 33%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 33%
Er moet een Europees leger komen. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 33%
Gemiddeld: 51%

Uitspraken en uitsluitingen

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Tijdens de vorige verkiezingen

Dat betekent niet dat D66 zomaar met elke partij in zee gaat: PVV en FvD zijn op voorhand uitgesloten. En mocht D66 tijdens de formatie opnieuw in beeld komen, dan gaat hij voor ‘het meest progressieve kabinet’, zegt Jetten.

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.

"Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren. Maar na deze appjes is het landelijk echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten."

Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.