Coalitie van D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 36 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 67%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 67%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 67%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 67%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 67%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 67%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 67%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 67%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 33%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
Er moet een Europees leger komen. 33%
Gemiddeld: 60%

Uitspraken en uitsluitingen

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."

PvdA-leider Diederik Samsom wil dat GroenLinks en PvdA na de verkiezingen samen opgaan in één fractie.

Tijdens de vorige verkiezingen

Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.

Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.