Coalitie van DENK, PvdA, PVV, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 23 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 100%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 100%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 67%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 67%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 67%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 67%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 67%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 67%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 67%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 67%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Er moet een Europees leger komen. 67%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 67%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 33%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 33%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 33%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 33%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 33%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 33%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 33%
Gemiddeld: 56%

Uitspraken en uitsluitingen

Er zijn deze verkiezingen nog geen uitspraken gedaan.

Tijdens vorige verkiezingen

Een coalitie met de VVD onder Mark Rutte ligt niet voor de hand. Dat is de man waar wij al jaren succesvol oppositie tegen voeren.

Zolang Geert Wilders zijn Minder, minder-uitspraak niet terugneemt zal de VVD niet met de PVV regeren. Samenwerking wordt sowieso ingewikkeld, de PVV is heel links.

De PvdA wil dat de VVD en 50Plus zich nadrukkelijk uitspreken tegen coalitievorming met de PVV. De PvdA heeft al gezegd niet met de partij van Geert Wilders te willen regeren. "Wij zullen nooit met de PVV in zee gaan. Nooit."

De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul, zegt VVD-lijsttrekker en premier Rutte. "Dat gaat niet gebeuren", zei hij in het televisieprogramma Buitenhof.