Coalitie van ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 29 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Er moet een Europees leger komen. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 67%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 67%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 67%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 33%
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 33%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 33%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 33%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 33%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 33%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 33%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 33%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 33%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 33%
Gemiddeld: 51%

Uitspraken en uitsluitingen

Hij zei daar niet zonder linkse bondgenoten in een kabinet te willen stappen. En dat betekent volgens hem niet zonder GroenLinks en/of de SP.

Tijdens vorige verkiezingen

De SP zal na de verkiezingen niet in een kabinet gaan zitten waar de VVD ook in zit. "U krijgt van mij bij deze de garantie dat wij rechts niet aan een meerderheid gaan helpen. En ik bedonder niemand."