Coalitie van D66, GroenLinks, SP, VVD

In de peilingen

Eerste kamer

De coalitie heeft 31 zetels in de eerste kamer: geen meerderheid.

Verenigbaarheid

Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.

Stelling Verenigbaar
Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. 100%
Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. 100%
Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. 100%
Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. 67%
Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. 67%
De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. 67%
De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten. 67%
De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag. 67%
De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar. 67%
De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. 67%
Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. 67%
Er moet meer geld naar kunst en cultuur. 67%
In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon). 67%
De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven. 67%
De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast. 67%
Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen worden afgeschaft. 67%
De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten. 67%
Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen. 67%
Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden. 67%
Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven. 67%
Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. 67%
Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen. 67%
De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm). 67%
Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. 67%
Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. 33%
De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. 33%
Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). 33%
Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden. 33%
Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan. 33%
Er moet een Europees leger komen. 33%
Gemiddeld: 63%

Uitspraken en uitsluitingen

Er zijn deze verkiezingen nog geen uitspraken gedaan.

Tijdens vorige verkiezingen

De SP zal na de verkiezingen niet in een kabinet gaan zitten waar de VVD ook in zit. "U krijgt van mij bij deze de garantie dat wij rechts niet aan een meerderheid gaan helpen. En ik bedonder niemand."

Klaver roept de PvdA, de SP en D66 al langer op af te spreken dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. "Aangevuld met ChristenUnie of het CDA kunnen we samen een centrum-links kabinet vormen."